Działalność Finansowo- Doradcza

Consulting Wrocław

Działalność finansowo – doradcza dla podmiotów gospodarczych obejmująca:

  • restrukturyzację przedsiębiorstw, pomoc i organizację w czasach kryzysu gospodarczego, składanie wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej do odpowiednich urzędów.
  • profesjonalne wyceny spółek prawa handlowego, audyt finansowy,
  • pośrednictwo finansowe (pozyskiwanie różnych form kapitału obcego w zakresie finansowania działalności gospodarczej tj. kredyty obrotowe, inwestycyjne, leasing, faktoring etc.),
  • pozyskanie oraz doradztwo w zakresie kredytów hipotecznych i gotówkowych,
  • wykonywanie projekcji finansowych, biznesplanów, studiów wykonalności planowanych inwestycji,
  • przejęcia, fuzje, pośrednictwo w zakresie kupna i sprzedaży przedsiębiorstw,
  • intensywne poszukiwanie inwestorów na zakup nieruchomości, całych przedsiębiorstw lub zorganizowanej ich części,
  • pozyskanie środków finansowych od inwestorów indywidualnych (private equity).